Great accordion music

Viazzani takes Stok – Romano Viazzani

£12.50 inc. VAT

Romano Viazzani delves into the music of  his childhood accordion hero – Gigi Stok

Romano Viazzani plays some of Gigi Stok`s greatest hits and a few less well-known gems on solo accordion.

1) Brioso (Stok)
2)Vecchi Ricordi (Stok)
3) L`Indiavolata (Armonica Indiavolata) (Stok)
4) L`Italiano a Parigi (Stok)
5) La Doccia (Capitani- arr. Stok)
6) Penombra (Stok)
7) Il Silenzio Fuori Ordinanza (Stok)
8) Tango Galliardo (Monica/Stok)
9) Cuore Vagabondo (Stok)
10) Doges City (Stok)
11) Signora Fisarmonica (Stok/Mussini)
12) Elettrico (Stok)
Weight 150 g
Dimensions 27 x 20 x 2 cm